Skip Navigation Links
ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Dùng cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc ĐH, CĐ, TCCN dựa vào học bạ THPT)
Thông tin cá nhân:  
Họ tên: Điện thoại di động:
Lớp: Trường THPT/ TT GDTX:
Tỉnh:  
Địa chỉ liên lạc:  
Tổ (số nhà): Thôn (Đường):
Xã (Phường): Huyện (Thành phố):
Tỉnh: Điện thoại bàn:
Họ tên bố/mẹ: Số điện thoại :
Đăng ký dự tuyển:  
Bậc:      Ngành:      Chuyên ngành:  
Điểm trung bình (điểm tổng kết năm 12)

   
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

 Xét tuyển vào bậc ĐH, CĐ và TCCN dựa vào học bạ THPT

LIÊN KẾT

 

 

 

 

 
@2016 - Xét tuyển trực tuyến