Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
NGÀNH ĐÀO TẠO
CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ - HỌC BỔNG
THÔNG TIN TUYỂN SINH 2016
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
LIÊN HỆ
ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Dùng cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc ĐH, CĐ, TCCN dựa vào học bạ THPT)
Thông tin cá nhân:  
Họ tên: Điện thoại di động:
Lớp: Trường THPT/ TT GDTX:
Tỉnh:  
Địa chỉ liên lạc:  
Tổ (số nhà): Thôn (Đường):
Xã (Phường): Huyện (Thành phố):
Tỉnh: Điện thoại bàn:
Họ tên bố/mẹ: Số điện thoại :
Đăng ký dự tuyển:  
Bậc:      Ngành:      Chuyên ngành:  
Điểm trung bình (điểm tổng kết năm 12)

   
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

 Xét tuyển vào bậc ĐH, CĐ và TCCN dựa vào học bạ THPT

LIÊN KẾT

 

 

 

 

 
@2016 - Xét tuyển trực tuyến